psyche-medica
...život v rovnováhe...
 
News & Updates
Výstava fotografií od 2. do 23. decembra 2014 v Eurovea

Projekt OZ P(l)uto prezentuje na výstave 12 žien, ktoré statočne zvládajú zdravotný hendikep, alebo v minulosti prekonali ťažkú chorobu.
    
                                                                                                                               
 
     
  

           PhDr. Zuzana Ondrejková, klinický psychológ, psychoterapeut

                           

 

-        Psychológiu  začala študovať na Univerzite vo Freiburgu a po dvoch rokoch  sa vrátila na Slovensko a dokončila štúdium psychológie na Prešovskej    Univerzite v Prešove.

-        v roku 2006  ukončila výcvik v Nemecku s certifikátom: relaxačný terapeut.

-        od roku 2007 do roku 2008  pracovala ako odborný radca- psychológ  na krajskom riaditeľstve  policajného zboru v Bratislave

-        od roku 2008 do roku 2016 pracovala v Centre pre liečbu drogových závislostí ako psychológ

-        ukončila  dlhoročný psychoterapeutický výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii

-        v súčastnosti frekventantka vzdelávacieho kurzu v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metódy