psyche-medica
...život v rovnováhe...
 
News & Updates
Výstava fotografií od 2. do 23. decembra 2014 v Eurovea

Projekt OZ P(l)uto prezentuje na výstave 12 žien, ktoré statočne zvládajú zdravotný hendikep, alebo v minulosti prekonali ťažkú chorobu.
    
                                                                                                                               
 
     
 

individuálna konzultácia a psychoterapia /50min/                 35,-eur

jednorázová psychologická konzultácia/30min/                     20,-eur

párová konzultácia a terapia /90min/                                    50,-eur

Pre firmy a jednotlivcov z oblasti biznisu: teambuiltingové aktivity, školenia zamerané na sebarozvoj, psychohygienu, time management, stress management. Vypracujeme aj seminar (školiaci blok) podľa potrieb klienta.