psyche-medica
...život v rovnováhe...
 
News & Updates
Výstava fotografií od 2. do 23. decembra 2014 v Eurovea

Projekt OZ P(l)uto prezentuje na výstave 12 žien, ktoré statočne zvládajú zdravotný hendikep, alebo v minulosti prekonali ťažkú chorobu.
    
                                                                                                                               
 
     
 

individuálna psychoterapia KBT /kognitívne behaviorálna/ pre dospelých a klientov od 15rokov. 50Min.

-        Kognitívne behaviorálna terapia je pomerne krátkodobá terapia. Terapeut si s klientom prejde okruh problémov a stanovia spoločne cieľ na ktorom pracujú. Vrámci terapie je aj edukácia o probléme a postupné kroky k riešeniu problému. Každý človek má svoje vnútorné zdroje, ktoré sa naučí v terapii využívať a tak sám bude schopný zvládať nároky na neho kladené.

-        Vhodná aj pri traumách, vyrovnanie sa so smrťou príbuzného, ale aj sociálnej fóbii a iných úzkostných poruchách a zároveň aj pri závislostiach.

 Relaxácie /skupinové aj individuálne/ 30min.

-        Postupné uvoľňovanie jednotlivých svalových partií. Pomáha k vyššej odolnosti zvládať stres a zvyšuje výkonnosť. Napomáha  aj pri poruchách spánku.

-        Vhodné aj pre tehotné

 Skupinová psychoterapia pre mamičky na materskej

-        vhodné pre všetky mamičky, ktoré majú občas pochybnosti o sebe a cítia sa, že nezvládajú všetky povinnosti ako ostatné. A hlavne pre všetky mamičky, ktoré majú pocit, že nie sú dostatočne krásne a že pri svojom dieťati /deťoch/ nestíhajú nič...

V príprave...