Gradient

Kognitívne behaviorálna terapia

Panko_edited_edited_edited_edited.jpg

O mne

Zuzka_KBT_edited_edited_edited_edited_ed

klinická psychologička a psychoterapeutka

Psychológiu som začala študovať v Nemecku, neskôr som sa vrátila na Slovensko, kde som toto štúdium dokončila. Po skončení univerzity som začala pracovať na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave ako odborný radca-psychológ. Po roku som prijala miesto v centre pre liečbu drogových závislostí. Aktuálne popri súkromnej ambulancii pracujem aj v dennom psychiatrickom stacionári. 

Mám ukončenú špecializáciu v odbore klinická psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť v odbore psychoterapia - konkrétne kognitívne behaviorálna terapia a mám ukončený výcvik biofeedback a neurofeedback.

V živote každého z nás sú momenty, kedy potrebujeme poradiť, vypočuť, porozumieť, vyliečiť alebo nazbierať silu čeliť problémom. Často takéto momenty riešime s kamarátmi, no niekedy rada kamaráta alebo „skúsenosť staršieho“ nestačia.

 

V zahraničí je už bežné mať svojho terapeuta, ktorý má odborné znalosti a dokáže klientovi nie len pomôcť nájsť riešenie z ťažkej situácie, ale aj vysvetlí a pomôže pochopiť klientovi, prečo sa niektoré veci práve u neho dejú alebo opakujú.

Neváhajte ma kontaktovať:

Ak máte onkologické ochorenie alebo niekto z Vašich príbuzných

Ak máte fóbiu, úzkosť, napr. strach nadväzovať kontakty, nadmernú trému v spoločnosti, ktorá Vám bráni kariérne rásť.

Ak máte dlhodobejšie smutnú náladu

Ak máte sexuálne problémy

Prípadne iné ťažkosti s ktorými si neviete rady

Pracujem aj s pacientami s autistickým spektrom /od 15rokov/

Kognitívny tréning - tréning pamäte - pozornosti - aj u starších klientov.

Kognitívne behaviorálna terapia je pomerne krátkodobá terapia. Terapeut si s klientom prejde okruh problémov a stanovia spoločne cieľ na ktorom pracujú. Vrámci terapie je aj edukácia o probléme a postupné kroky k riešeniu problému. Každý človek má svoje vnútorné zdroje, ktoré sa naučí v terapii využívať a tak sám bude schopný zvládať nároky na neho kladené.

relaxačné techniky: 

Postupné uvoľňovanie jednotlivých svalových partií. Pomáha k vyššej odolnosti zvládať stres a zvyšuje výkonnosť. Napomáha  aj pri poruchách spánku.

Nevyhýbaj sa veciam, ktorých sa bojíš,

inak sa budeš báť stále.

Zdravotné stredisko ekonomickej univerzity 

Hroboňova 4

811 02 Bratislava 

Slovakia

+421 948 610 994

20201105_124216.jpg