Cenník platný od 1.5.2020

 

Individuálne psychoterapeutické sedenie /50min. Do 17.hod/           40,-eur

Individuálne psychoterapeutické sedenie po 17.hod                          50,-eur

Jednorázová psychologická konzultácia /30min/                                                                                                                                                        25,-eur

Posúdenie psychickej spôsobilosti pre držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva                 

                                                                                                        90,-eur

Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť klienta                              45,-eur/hod

Stresový profil pomocou biofeedbacku                                             40,-eur

Biofeedback, neurofeedback                                                             40,-eur

 

Relaxačné nácviky 30min.                                                                25,-eur

Vydanie potvrdenia na žiadosť pacienta                                            10,-eur

 

Prosím rešpektujte, že objednaný termín je čas vyhradený len pre Vás, preto neodhlásenie sa do 24 hod z dohodnutého termínu je spoplatnený 100% ceny.

 

V prípade záujmu o online sedenie sa cena nemení.

 

Pre firmy a jednotlivcov z oblasti biznisu: teambuildingové aktivity, školenia zamerané na sebarozvoj, psychohygienu, time management, stress management. Vypracujeme aj seminar (školiaci blok) podľa potrieb klienta.

 

Táto ambulancia nemá  zmluvu so zdravotnou poisťovňou.